ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 19:20
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސާއީ އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސާއީ އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސާއީއަށް - ދަރިފުޅަށް ލިބުނު ކާމިޔާބުން މަންމަ ރޮއްވާލައިފި
 
މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ، ޔައީޝް މުހައްމަދު ނިޔާޒު
 
މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ އަގު ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކަމަށްވާ، ''ރަންތާޖު ޤުރުއާން'' މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ބައިވެރިންނަކީވެސް ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ބައިވެރިންތަކެކެވެ. އެ ބައިވެރިން އައީ ކޮންމެ ހަރުފަތެއްގައި ވާދަވެރިކަމުގެ ރޫހު ދައްކަމުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާ ވާދަކޮށް، އެންމެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ނ. ހޮޅުދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކެވެ. މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ލިބޭ ބައިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ނަން އިއުލާންކުރި ވަގުތު ވެގެންދިޔައީ އޭނާއާ އެއްވަރަށް އޭނާގެ މަންމައަށްވެސް ޖަޒުބާތީ ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ.

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހާސިލްކޮށް، އޭނާއަށް ހައްގުވީ އިނާމްތައް ލިބިގަތުމަށް ސްޓޭޖަށް ދިޔަވަގުތު އެ މަންޒަރު ބަލަން އިން މަންމައަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ. އެ ވަގުތުކޮޅު ވެގެން ދިޔައީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަށްވެސް އެ މަންމަގެ މޫނުމަތިން ސާއީއަށްޓަކައި ފެނުނު ފަޚުރުވެރިކަމުގެ ޝުއޫރުތައް އިހުސާސްކުރެވޭނެއެވެ. ދަރިފުޅު ހޯދި ރަން ވަނައާމެދު އުފަލުން މަންމައަށް ރޮވުނު މަންޒަރު ފެނި، ސާއީވެސް ހުރީ އެ ވަގުތު ފެންކަޅިވެފައެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް - އަބީދު

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތާޖު އުފުލާލުމާ ހިސާބުން މި މުބާރާތުގެ ދަތުރު ނިންމާލިނަމަވެސް އޭނާގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ދިގު ދާސްތާއެކެވެ. އެ ދަތުރު ފެށި ހިސާބުން އޭނާއަށް އެތައް މަލާމާތަކާއި ފުރައްސާރައެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސާއީ ހިތްވަރު ހޯދީ، އޭނާއެކޭ އެއްފަދައިން ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން އައި އޭނާގެ ލޯބިވާ ދައްތަގެ ފަރާތުންނެވެ. އޭރުއްސުރެ މެދުނުކެނޑި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކިތަންމެހައިވެސް ފޮންޏެވެ.

ސާއީގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އަލްކައުން މުބާރާތް، ފަލާހް މުބާރާތް، އުފަވި މުބާރާތް އަދި ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އުމުރުފުރާތަކުގެ ބައިންވެސް އޭނާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ދިގު ރާގަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ސާއީގެ ހުވަފެންތައް ފޮންޏެވެ. އޭނާގެ އުންމީދަކީ ރަންތާޖު މުބާރާތަށްފަހު ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމެވެ. އޭނާ ހުރީ އެފަދަ ފުރުސަތަކަށް އެދިގެންނެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް - އަބީދު

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ނ. ހޮޅުދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު، 2 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ، ފާތިމަތު ތުގާ ހަލީމެވެ. އަދި 3 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ, ޔައީޝް މުހައްމަދު ނިޔާޒެވެ. އަދި 4 ވަނަ ހއ. ހޯރަފުށި, އަހުމަދު ސުޖާއު ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު، 5 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ބ.އޭދަފުށި, މުހައްމަދު މުސްތަފާއެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ އެންމެ އަގު ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
36%
21%
2%
24%
7%
10%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ބައިވެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަށްވެސް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މުބާރާތެއް - އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ސާއީގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކުރި، ބައެއް ރޭރޭ 3 ޖަހަންދެން ގުރުއާން ކިޔަވާ
"ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ހުނަރު ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވުން"
"ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އަދި ނެތް"
ޤާރީންނާއި ޙާފިޡުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދީގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މުބާރާތް: ރައީސް
''ރަންތާޖު ޤުރުއާން'' މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ މުހައްމަދު ސާއީއަށް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ވެފައި