ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 22:59
އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ
އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ބައިވެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަށްވެސް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މުބާރާތެއް - އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ
 
މުބާރާތުގައި ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ދެވިއްޖެ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ބައިވެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަށްވެސް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މުބާރާތެއް ކަމަށް އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ވެސް ކުރެއްވި އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ރަނަތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ވަރަށް ތަފާތު މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޝޯއެއްގެ ގޮތަށް ބެލިނަމަވެސް، ވަރަށް ވަރުގަދަ އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ޝާމިލުވުން އޮތް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ޝޯ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިންނަށާއި، ބެލުންތެރިންނަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ހުނަރުވެރި ދަރިވަރުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތިބިކަން އެނގިގެން ދިޔަކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ވަރުގެ ދަރިވަރުން ރާއްޖޭގައި ތިބިކަން ހާމަވެގެން ދިޔަކަމަށެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް މި ބޭއްވުނީ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހުގައި. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިފަދަ މުބާރާތަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށްކޮށް ތިއްބާ މި މުބާރާތް ބޭއްވިގެން މިދިޔައީ. ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ތަރުހީބެއް ،މުބާރާތަށް ލިބިގެންދިޔަ.
އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ

ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން، އަލްގާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއު ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގައި ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ފިލާވަޅުތައް ބޮޑަށް އަމާޒުކުރީ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކާއި ހިލާފަށް މި މުބާރާތް ގެންދިޔައީ ދަރިވަރުންނަށް އެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުތައް ދެއްކޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ އަގު ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކަމަށް ވާއިރު، މި މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ދީފައިވެއެވެ. އަދި ދެވަނައަށް 1 ލައްކަ ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނައަށް 75000 ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ.

16 އަހަރާ 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެޓީވީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ، ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ސާއީގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކުރި، ބައެއް ރޭރޭ 3 ޖަހަންދެން ގުރުއާން ކިޔަވާ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސާއީއަށް - ދަރިފުޅަށް ލިބުނު ކާމިޔާބުން މަންމަ ރޮއްވާލައިފި
"ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ހުނަރު ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވުން"
"ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އަދި ނެތް"
ޤާރީންނާއި ޙާފިޡުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދީގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މުބާރާތް: ރައީސް
''ރަންތާޖު ޤުރުއާން'' މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ މުހައްމަދު ސާއީއަށް