ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 13:42
މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް މެޗުގައި ލައިބާއާއި މެޓްރިކް
މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް މެޗުގައި ލައިބާއާއި މެޓްރިކް
ޓްވިޓަރ
ބޮޒްނަރ ފްރޫލިންގ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް
އިޓަލީގައި ކުރިއަަށްދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް ސެމީ ފައިނަލަށް ލައިބާ ކޮލިފައިވެއްޖެ
މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސްގައި ލައިބާގެ ޕެއަރ ޕާޓްނަރަކީ ސްލޮވީނިއާގެ މެޓްރިކް

ބޮޒްނަރ ފްރޫލިންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޔޫތު މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ ލައިބާ އަހޫމަދު މަޚްލޫފް (އެލީ) ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ.

އިޓަލީގެ ބޮލްޒާނޯގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސްގައި ލައިބާގެ ޕެއަރ ޕާޓްނަރަކީ ސްލޮވީނިއާގެ މެޓްރިކްއެވެ. ސެމީން މި ޕެއަރ ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޕެއަރ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ލައިބާއާއި މެޓްރިކްގެ ޕެއަރއިން ސެމީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 21-11ން ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 21-14ންނެވެ. މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް މެންދުރު ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އިޓަލީގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތަކީ އޯޕަން މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިން އަމިއްލައަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ލައިބާ ވާދަކުރާއިރު، މުބާރާތަށްފަހު އިތުރު އެހެން ތިން މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުމަށް ލައިބާ އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
60%
20%
0%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް