ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 05:09
ސޮން ގޯލަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލާއިރު ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑެހެޔާ ވެއްޓެނީ: މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2އިން
ސޮން ގޯލަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލާއިރު ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑެހެޔާ ވެއްޓެނީ: މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2އިން
ޑެއިލީ މެއިލް
އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގް
ރުޅި އައިސްގެން ޓޮޓެންހަމުން ޔުނައިޓެޑް ހިފަހައްޓައިފި
 
މި ނަތީޖާއިން ވެސް ޓޮޓެންހަމަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އަމިއްލަ ބާރެއްނެތް

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

މި މެޗުގައި ޖޯޑަން ސަންޗޯ އާއި މާކަސް ރަޝްފޯޑްގެ ގޯލުތަކާއެކު ޗޭންޖިން ރޫމަށް ޔުނައިޓެޑް ދިޔައީ 2-0އިން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމަށް މެޗު ނިމެން 11 މިނެޓަށްވެފައިވަނިކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިން ލަނޑު 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ހުން މިއަން ސޮން އެވެ. މެޗަށް ފަހު އޭނާ ބުނީ ފަހުހާފަށް ޓީމު ނުކުތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިއައިސްފައި ތިބެ ކަމަށެވެ.

ސަބަބަކީ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުކާސަލް އަތުން 5-1އިން ބަލިވެފައިވުމެވެ.

ވަރަށް ރުޅި އައިސްފައި އެންމެންވެސް ތިބީ. ޗޭންޖިން ރޫމުގައި އަހަރުމެން ބުނިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއްކުރަން. އަހަރުމެން ރަނގަޅަށް ކުޅެފައި ނަތީޖާ ގޯސްކޮށް ނިއުކާސަލް މެޗުގައި ވެސް ދިޔައީ. މި މެޗުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ހާފު އެގޮތަށް ދިޔައީ. އެކަމަކު މެޗު ގެއްލިގެންދިއުމަކީ އަހަރުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމެއްނޫން
ސޮން

ދާއިމީ ކޯޗެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތީ ކޯޗަކާއެކު މެޗަށް ނުކުން ޓޮޓެންހަމުން ފަހުހާފު މުޅިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރި އެވެ. މެޗަށް ފަހު ކޯޗު ރަޔަން މޭސަން ބުނީ އޭނާ އަށް ލިބިފައި ތިބީ މޮޅުވާން ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނީ ފަހުހާފުގައި އޭނާގެ ޓީމަށް ނުކުޅެވުނު ކަމަށާއި ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ނުކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

މިމެޗު އެއްވަރުވުމުން ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނާގަ އެވެ. ނަމަވެސް ލިވަޕޫލް ދެން ކުޅެންޖެހޭ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ 56 ޕޮއިންޓާއެކު އެޓީމަށް ފަސް ވަނަ ލިބި ޓޮޓެންހަމް ހަ ވަނަ އަށް ވެއްޓޭނެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑް މިވަގުތު އޮތީ 60 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރުވަނާގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް