ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:04
އިންޓަރ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފެޑެރީކޯ ޑިމާކޯ
އިންޓަރ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފެޑެރީކޯ ޑިމާކޯ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ކަޕް
އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލަށް އިންޓަރ މިލާން
 
ފައިނަލް މެޗު މެއި 24 ގައި

ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލުމަށްފަހު އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން އިންޓަރ މިލާން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އިންޓަރ މިލާން ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދީ ސެމީފައިނަލް ދެވަނަ ލެގު 1-0 ން ކާމިޔާބުކޮށް, 2-1 ގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ދެވަނަ ލަގުގައި އިންޓަރ މިލާން ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ޖެހީ ފެޑެރީކޯ ޑި މާކޯއެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޕެނަލްޓީއަކުން އިންޓަރ މިލާނަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދިމާކުރުމުގެ ގޮތުން އުފާފާޅުކުރި ލުކަކޫއަށް ރޭގެ މެޗުގައި ފުރުޞަތު ދިނީ ބެންޗުންނެވެ.

އަންނަ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލްގައި އިންޓަރ މިލާން ވާދަކުރުން ގާތީ ފިއޮރެންޓީނާއާއެވެ. އެއީ ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ކްރެމޮނެެސޭއާ ވާދަކޮށް 2-0 ން ފިއޮރެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް