ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 21:24
ކަސްޓަމްސްއިން މީގެކުރިން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމްސްއިން މީގެކުރިން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުން
ކުރިއަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
 
މިތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި (ޕެކިންގ އާއެކު) ޖުމްލަ 1040 ގްރާމް ހުރިއިރު، މިތަކެތީގެ އަގަކީ 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުރިއަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މިތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު، ކުރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕެކޭޖެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ، ޕެކޭޖެއްގެ ތެރޭގައި ޝައްކުކުރެވޭ ޒާތުގެ ބާވަތެއް ހުރުމުން އިތުރަށް ބަލައި ފާސްކުރިކަމަށެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން ބަލައި ފާސްކުރި ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހުރި 4 ޕެކެޓެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ތަހުލީލުކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ މެފެޑްރޯންއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި (ޕެކިންގ އާއެކު) ޖުމްލަ 1040 ގްރާމް ހުރިއިރު،، މިތަކެތީގެ އަގަކީ 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި، އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހަވާލުކޮށްފައިކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް