ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 10:03
ބަޚްމުތް ހިފުމަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ މީހެއް
ބަޚްމުތް ހިފުމަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ މީހެއް
ރޮއިޓާރސް
ބަޚްމުތް އަތުލަން ކުރާ މަސައްކަތް
ބަޚްމުތު ހޯދުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެފި
 
ބަޚްމުތާއެކު ޔޫކްރޭންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިދާނެ

ބަޚްމުތު ހޯދުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ބުނީ ބަޚްމުތުގައި އެގައުމުގެ ސިފައިން ކުރިއަށް ޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރޭންގެ އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ބުނީ ޔޫކްރޭންގެ ސިފައިން އެ ސިޓީ ތެރެއިން ފްރަންޓްލައިން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުޅަނގު ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގެ ދެ ބްލޮކެއް އެގައުމުގެ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެއާބޯން ޔުނިޓްތަކުން އުތުރާއި ދެކުނަށް ރިއިންފޯސްމަންޓް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ދެކެނީ ބަޚްމުތާއެކު ޔޫކްރޭންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިދާނެކަމަށެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ކާނަލް ޖެނެރަލް އޮލެކްސަންޑް ސިރްސްކީ ޓެލެގްރާމް މެސެޖިން އެޕްގައި ހިއްސާކުރި ތަސްވީރުތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ޔުނީފޯމްގައި ތިބި އިތުރު ތިން މީހުންނާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގާފައެވެ. އަދި ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައި ވަނީ "ބަޚްމުތު ފްރަންޓްލައިން. އަހަރެމެންގެ ދިފާއު ކުރިއަށް އެބަދޭ" އެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ރިޕޯޓްތައް ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށެވެ. ބަޚްމުތު ހަމަލާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ވެގްނަރ އަސްކަރީ ބާރުގެ ވެރިޔާ ޔެވްގޭނީ ޕްރިގޯޒިން ވަނީ އެ ސިޓީގެ 80 އިންސައްތަ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާފައެވެ. ޔޫކްރޭނުން ވަނީ އެގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ދާން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއާ ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެ ސިޓީ ދިފާއު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ޔޫކްރޭންގެ ދެކުނު ޚަރްސަން ސަރަހައްދުގައި ރަޝިޔާއިން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ވެރިޔާ ވަނީ ޔޫކްރޭންގެ ސިފައިން ނިޕްރޯ ކޯރުގެ އިރުމަތީ އައްސޭރީގައި ތަންތަން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގެ ތިންކް ޓެންކެއްގެ ރިޕޯޓެއް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ބްލޮގަރުންނާ ހަވާލާދީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ދަ ސްޓަޑީ އޮފް ވާރ އިން ބުނީ އިރުމަތީ އައްސޭރީގައި ޔޫކްރޭނުން ތައްޔާރައް ތިބިނަމަވެސް ކޮން މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކޮން ނިޔަތެއްގައި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިޔާއިން މިދިޔަ އަހަރު ހުޅަނގު އައްސޭރީން ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ކިއެވްއިން މާބޮޑު ކަންތަކެއް ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ދެކުނު ކޮމާންޑުގެ ތަރުޖަމާނު ނަތާލިއާ ހުމެނިއުކް ޔޫކްރޭންގެ ޓީވީއަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޚަރްސަން އަދި ބެރިސްލާވް ސިޓީތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގައި ވަރުގަދައަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް