ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 13:46
ސޫދާންގެ ސިފައިންނާއި ޕެރަމިލިޓަރީ ގްރޫޕާދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ދަނީ ހިނގަމުން
ސޫދާންގެ ސިފައިންނާއި ޕެރަމިލިޓަރީ ގްރޫޕާދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ދަނީ ހިނގަމުން
ރޮއިޓާސް
ސޫދާންގެ ހަނގުރާމަ
ސޫދާންގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ހުސްކޮށްފި
 
ސޫދާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ރޭވުމުގައި އެމެރިކާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ސޫދާނުން، އެގައުމުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހުސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ޚާރްޠޫމުން ނެރެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސޫދާނުގެ ވާދަވެރި ކޮމާންޑަރުންގެ މެދުގައި ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާތީ އެތަނުގެ އެމްބަސީގައި ވޮޝިންޓަނުން އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކެން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ "އެމެރިކާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި އެމީހުންގެ ބަރޯސާވާ މީހުން" ސަލާމަތުން ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ސޫދާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ރޭވުމުގައި އެމެރިކާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މަދު އަދަދެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މުވައްޒަފުން އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ނެރެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އަދި އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ފޯސްތަކުގެ ތެރެއިން 100 އަށް ވުރެ މަދު ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ފޯސްތަކުން ސޫދާނަށް ވަދެ، މި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ސޫދާނުގެ ރަތް ކަނޑުގެ ބަނދަރަކުން ބޭރުގެ އެހެން ރައްޔިތުން ގައުމުން ބޭރުކުރަން ފެށީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ޖަޕާނުގެ ޓީބީއެސް ނިއުސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އދ. ގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ ސޫދާނުން ބޭރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް