ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 13:35
ކެޕުލައުއަން ބާޓޫގެ އާންމުން ބޭރަށް ނުކުމެ
ކެޕުލައުއަން ބާޓޫގެ އާންމުން ބޭރަށް ނުކުމެ
ޗައިނާ ޑެއިލީ
ބިންހެލުން
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކެޕުލައުއަން ބާޓޫއަށް ދެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
 
ބިންހެލުން އައީ 6.1 އަދި 5.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކެޕުލައުއަން ބާޓޫއަށް ދެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން މެޑިޓެރޭނިއަން ސެއިސްމޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (އީއެމްއެސްސީ) އިން ބުނާ ގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކެޕުލައުއަން ބާޓޫ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް މެގްނިޓިއުޑް 6 ގެ ދެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވެއެވެ.

އީއެމްއެސްސީން ބުނީ 6.1 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ފުރަތަމަ ބިންހެލުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކެޕުލައުއަން ބާޓޫއަށް އައިއިރު، އޭގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން 5.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ އިތުރު ބިންހެލުންތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބިންހެލުން އައީ 43 ކިލޯމީޓަރު (26.72 މޭލު) ގެ އަޑިން ކަމަށާއި ދެވަނަ ބިންހެލުން އައީ 40 ކިލޯމީޓަރު (24.85 މޭލު) އަށް ކަމަށް އީއެމްއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް