ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 06:29
ޔުއެފާގެ ރައީސް ސެފެރިން އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ޔުއެފާގެ ރައީސް ސެފެރިން އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާ
ލަޕޯޓާ، ޔޫއެފާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި، ބާސެލޯނާ އަށް އަދަބު ނުދޭނެ؟
 
ލަޕޯޓާ އެދިފައި ވަނީ ޔުއެފާ އިން ގޮތެެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ސްޕެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ޤާނޫނީ މަރުހަލާ ނިމެންދެން މަޑުކޮށްދިނުމަށް

ޔޫއޭފާގެ އަދަބަކާ ބާސެލޯނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެފައިވަނިކޮށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ، ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްޒެންޑަ ސެފެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި ކަމަށް ބައިނަލް އަގަވާމީ މީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

މި ދެ މީހުން ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު ޔޫއޭފާއިން ދަނީ ބާސެލޯނާގެ މައްސަލައެއް ސީރިއަސްކަމާއެކު ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެއީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީޒް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި ނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލަ އެވެ. އެއީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަަށް ނުވަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. 

ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން ލަޕޯޓާ ސެފެރިން އާއި ބައްދަލުކުރީ ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ސްލޮވޭނިއާގަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ލަޕޯޓާއާއެކު އޭނާގެ އެޖެންޓް ޕިނީ ޒަހަވީ ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ޔޫއެފާާ އިން ބޭނުންވަނީ އަންނަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާލަން ކަމަށާއި، ބާސެލޯނާއިން ރިޝްވަތު ދީގެން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޔޫއެފާ އިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ލަޕޯޓާ އާއި ސެފެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި ދައްކާފައި ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ބާސެލޯނާ އަށް ޖާގަ ގެއްލުވާނުލުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ.

ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ބާސެލޯނާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމަކާއެކު އެވެ. މި ގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ލަޕޯޓާ އެދިފައި ވަނީ ޔުއެފާ އިން ގޮތެެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ސްޕެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ޤާނޫނީ މަރުހަލާ ނިމެންދެން މަޑުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ސެފެރިން ވަކި ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ވިދާޅު ނުވި ނަމަވެސް، ބާސެލޯނާ އަށް އިތުބާރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް އަދަބު އައުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިންގެ ކޯޓެއްގައި މިހާރު ވަނީ ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ބުނެފައިވަނީ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި، ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން މައްސަލަ ފައިސަލާ ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް