ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 17:36
މީހަކު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ
މީހަކު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިތުރު ޒަކާތް
ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 25ގައި ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
 
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަނެފައިވޭ
 
އޭޕްރީލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޒަކާތް ބަލާގަނެފައިވޭ
 
1441 ވަނަ އަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 25 ވަނަ ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާއިތުވި 4 އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 25 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހިނގާ 1444 ވަނަ އަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6،108،560.00 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ދެން އެންމެ ގިނައިން ފިތުރު ޒަކާތް ލިބިފައިވަނީ 1441 ވަނަ އަހަރެވެ. އެ އަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 5،979،474.00 ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 1443 ވަނަ އަހަރު 5،943،196.00 ރުފިޔާ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ މަދުން ފިތުރު ޒަކާތް ލިބިފައިވަނީ 1442 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 5،319،664.00 ރުފިޔާއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ފިތުރު ޒަކާތް އޭޕްރީލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކާއި އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތްދެއްކުމަށް އަހުލުވެރި ނޫން ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެއްސި ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބަލައިގަންނަ ބާވަތްތަކާއި އަގުތައްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އާދައިގެ ހަނޑުލުން ޒަކާތް ނެރޭނަމަ، ދައްކަންޖެހެނީ 12 ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ. އަދި ތައިލެންޑް ހުދުހަނޑުލުން 84 ރުފިޔާ، ރަތް ހަނޑުލުން 99 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭއިރު، އާދައިގެ ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ދައްކަން ޖެހެނީ 84 ރުފިޔާއެވެ. ހަމައެހެންމެ މޮޅު ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން 100 ރުފިޔާގެ މަގުން، އަދި އެންމެ މޮޅު ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ދައްކަންޖެހެނީ 125 ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުށުން ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އާދައިގެ ފުށުން ނަމަ ދައްކަންޖެހެނީ 12 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އާޓާ ފުށުން ދައްކަންޖެހެނީ 75 ރުފިޔާއެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ދެއްކުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 18:57
ފަޤީރު ކޮއެ
1441 ވަނަ އަހަރު ޒަކާތް ބެހިއިރު ބޮލަކަށް ދެއްވީ 5000ރ އެޔައްފުހުގައި ދަފްތަރުގައި ތިބި ފަޤީރުންނަށް ބެހި ވަރު ދިޔައީ ފަހަރަކައްވުރެ ފަހަރެއް ދައްވަމުން މިފަހަރު ތިވަރަށް ލިބިނީމައި ބޮލަކަށް ދެއްވަނީ ކިހާ ވަރެއްތޯ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޒަކާތް ދައްކާ މީހިން ދައްކާ އެކަމަކު ވާ ނުވާއް އެކަކައްވެސް ނޭނގޭކަމީ ވަރަށް ދެރަވަރު ކަމެއް.