ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 02:45
ރެއާލް އަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރޮޑްރީގޯ އުފާފާޅު ކުރަނީ
ރެއާލް އަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރޮޑްރީގޯ އުފާފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެލްސީގެ ކަޓުވާލައި ޗެމްޕިއަން ރެއާލް ސެމީ އަށް
 
ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ވެސް ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިން

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ވެސް ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމ 2-0 އިން ބަލިކޮށް، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މި ދެ ޓީމު މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ ވެސް 2-0 އިންނެވެ. އެހެންކަމުން ޗެލްސީގެ ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖަށް ދެ ޓީމު ނިކުތްއިރު ވެސް ލީޑް އޮތީ ރެއާލަށެވެ. އެހެންކަމުން ރެއާލް އިން ސެމީ އިން ޖާގަ ހޯދީ އެގްރިގޭޓުގެ ޖުމުލަ ނަތީޖާ 4-0 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެލްސީން ވަނީ ރެއާލްގެ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ބޯޅަ ގެންގުޅެ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެލްސީގެ އެންގޯލޯ ކާންޓޭ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ރެއާލްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ހުރެ ލިބުނު ބޯޅައެއް ކާންޓޭ ފޮނުވާލުމުން ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލްގެ ރޮޑްރީގޯ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ބޯޅައެއް ވަނީ ޗެލްސީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއާ އަމާޒުވި އެވެ. ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ރޮޑްރީގޯ އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ވަނަ ލަނޑު 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮޑްރީގޯ ޖެހީ ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

ރެއާލުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ ކުޅުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު ދެ ވަނަ ލެގުގެ ކުޅުން އޮންނާނީ 16 ގައެވެ. ބައްދަލުުރަންޖެހޭ ޓީމެއް އަދި ޔަގީނެއްނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް