ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 07:52
ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވުމަށްފަހު ސަކާ
ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވުމަށްފަހު ސަކާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
މުހިންމު ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން ސަކާ މައާފަށް އެދެފި
 
ސަކާ ބުނީ އާސެނަލްގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް

މުހިންމު ޕެނަލްޓީއެއް ނާކާމިޔާބުވުމުން އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބުކަޔޯ ސަކާ މައާފަށް އެދިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ވެސްޓް ހޭމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ޖެހީ ސަކާ އެވެ. ސަކާ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ދިޔައީ ގޯލަށް އަމާޒު ނުވެ ބޭރަށެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ވެސްޓް ހޭމް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. މުހިންމު ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވި މެޗަށްފަހު ސަކާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ލިޔުނު ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަންކަމަށް އަބަދު ވެސް ޒިންމާ ނަގަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ސަކާ ބުނީ އާސެނަލްގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ، އަބަދު ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު ނާކާމިޔާބު ވެސް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ، އެއަށްފަހު އެކަން ޤަބޫލުކޮށް ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ އެކަން ނުކުރެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކު ނަމަ، ދެން ފަހުން ޕެނަލްޓީ ޖަހާނެ މީހަކަށް އޭނާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ވެސް ސަކާ ވަނީ އެކަހަލަ ކަންކަމުން އަރައިގަނެ ކުރިއަށް ގޮސްފައި ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އޭނާ އަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަކާ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު 2018 ވަނަ އަހަރު ފެށީ ވެސް އާސެނަލް އިންނެވެ. މި ސީޒަންގައި އޭނާ އަންނަނީ އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކަމުންނެވެ. މި ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް ކުޅެދިން 41 މެޗުން އޭނާ ވަނީ 13 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 12 ލަނޑަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ ޖަހާފައިވާ ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް