ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 03:05
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ޓީސީ އާއި ބުރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ޓީސީ އާއި ބުރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
އައިހަމްގެ ލަނޑުން ޓީސީން އުންމީދު ހޯދައިފި
 
ތިން ޓީމު ހިމެނޭ މި ގްރޫޕުން ސެމީގެ ޖާގަ ލިބޭ ޓީމުތައް ޔަޤީން ވަނީ މާޒިޔާ އާއި ބުރު ބައްދަލު ކުރާ މެޗުން

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީ ގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-0އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގައި ޓީސީގެ ދެ ވަނަ މެޗެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ވަނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. މިއީ ބުރުން މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަނެއްކޮޅު މިއީ ޓީސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުރާއި ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ރަސްމީ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނުނީ ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ދާދި އެއްވަރެއްގެ ކުޅުމެކެވެ. ނަމަވެެސް ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު ވަގުތު ބުރަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވުނެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަަގައިދިނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އައިހަމް ހަމްދޫން އެވެ. އެއީ ބުރު ހާފުގެ މެދާ ހަމައިން ލިބުނު ބޯޅައެއް ހުސްކޮށް ހުރެ ތިރި ތިރިން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. ބުރުގެ އޭރިޔާ ތެރެއަށް ވަދެ އައިހަމް ފޮނުވާލި ބޯޅަ މަތަކުރުމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލް ކީޕަރު ޝައިޙާން އަލީ އަށް މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުނެވެ. މެޗުގައި އައިހަމް ކުޅެން ނިކުމެފައި ވަނީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 61 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީ އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް ވެސް ތަނަވަސް ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓީސީގެ އަޙުނަފް މުޙައްމަދު ތަސްނީމް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

ބުރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް ލިބުނީ މުޙައްމަދު ނާއިމް އަށެވެ. 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އެ ޓީމުގެ ގޯލް ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޓީސީގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ބުރުގެ މުޙައްމަދު ތަޝްމީން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވެސް ސުޖަން ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

ތިން ޓީމު ހިމެނޭ މި ގްރޫޕުން ސެމީގެ ޖާގަ ލިބޭ ޓީމުތައް ޔަޤީން ވަނީ މާޒިޔާ އާއި ބުރު ބައްދަލު ކުރާ މެޗުންނެވެ. އެ މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ވެސް މާޒިޔާ އަށް ސެމީން ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ. ބުރަށް ސެމީން ޖާގަ ލިބެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެ މެޗުގައި ލަނޑުގެ ތަފާތުން މާޒިޔާ ބަލިކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް