ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 12:59
ދަނޑުބިން
ދަނޑުބިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަނޑުވެރިކަމަށް ރަށްތައް ދޫކުރުން
ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި
 
ފަޅު ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައި

ފަޅު ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް އެގްރިކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަޅު ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލާފައި ވަނީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ ކަމަށެވެ. އެ ވުޒާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި އިސްލާހުކުރަމުން ދަނީ ފަޅު ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަޅު ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަތުން މަޑުޖައްސާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

ފަޅު ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވައިދަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. ފަޅު ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަކުރަން ފެށީ 2020 ވަނަ އަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް