ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 11:32
ބާސެލޯނާ އިން ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ އިން ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އިން ނަގާލައިފި
 
ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތްއިރު، މެޗުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި 15 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް އޮތް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ޖިރޯނާ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތްއިރު، މެޗުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި 15 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް އޮތެވެ. އެއީ މި ހަފްތާގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވިލަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އާއި ޖިރޯނާގެ ކުރިމަތިލުން ނިމުނީ ދެ ޓީމު ވެސް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެއިން އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނިންމާލެވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ޖިރޯނާގެ ގޯލު ކުރިމަތިން ލިބުނު ބޯޅައެއް ބާސެލޯނާގެ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުހެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޖިރޯނާގެ ޑިފެންޑަރަކަށް ހެދުނު ގޯހެއްގައި ބައި ކޮޅަށް ވަންނަން ދިޔަ ބޯޅަ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ އެ ޓީމުގެ ގޯލް ކީޕަރެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ރަފީނިއާ އަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބި، ނިންމާނުލެވުނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުނެ ޖިރޯނާ އިން ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެ ޓީމަށް ވެސް ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވެ ލިބުނު ޕޮއިންޓާއެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. ކުޅުނު 28 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 72 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް އޮތީ 59 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް