ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 08:54
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި އާޓެޓާ
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި އާޓެޓާ
ރޮއިޓާރސް
އާސެނަލް
އާޓެޓާ ބުނަނީ ދެ ހާފަށް ބަލާއިރު ލިބުނީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް ކަމަށް
 
އާޓެޓާ ބުނީ ލިވަޕޫލްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ނުވުން އެއީ މެޗުގެ ނަސީބު ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ދެ ހާފަށް ބަލާނަމަ އާސެނަލަށް ލިބުނީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލްގެ އެންފީލްޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލުން ދެ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ ދެ ހާފުގެ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު ނަތީޖާ އިންސާފުވެރި ނަމަވެސް މެޗުން ލިބުނު ފިލާވަޅުތަކެއް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެއްކި ކުޅުމަކީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ކުޅުން ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކުރި ކަންތައްތަކުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ދެ ވަނަ ހާފު ކުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ނޫން ނަމަ، ޕްރެޝަރު މެޗުގައި ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައި ވެސް ލަނޑު ލިބުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލްގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގައި ކުޅުމަކީ ވެސް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ، ކުރީ މެޗުތަކުގައި ވެސް އެގޮތުގައި ކުޅުނު ނަމަ ގިނަ މެޗުތަކުން މޮޅުވީސް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ގެއްލޭނީ މުހިންމު ދެ ޕޮއިންޓު ކަމަށާއި މެޗު ނިމެންދާއިރު އެ ދެ ޕޮއިންޓު ލިބިފައި އޮންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ މާޔޫސްވާނެތީ އިތުރަށް ކުރި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދަށްވާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ބަލާނަމަ، ލިވަޕޫލަށް މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ހަތަރު ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި، އެއާއެކު ޕެނަލްޓީއެއް ވެސް ލިބުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުނުވުން އެއީ މެޗުގެ ނަސީބުގެ ގޮތުގައި ދެކެވިދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ހުރި ތަނުގައި އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ ކަމަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދައްކާ ކުޅުން ދެ ވަނަ ހާފުގައި ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށް އަޓާޓޭ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް އިމްތިހާނެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަސައްކަތް ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ވެސް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން އާޓެޓާ ބުނީ އެ މެޗަށް ތައްޔާރުވާނީ ލިވަޕޫލް މެޗުން ފާހަގަވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އޮތީ ސީޒަންގެ އެންމެ ޕްރެޝަރު ބޮޑު ހިސާބުގައި ކަމަށާއި، މަގާމު ދަމަހައްޓައި، ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް ދިޔުމަށް ޕޮއިންޓެއް ވެސް ގެއްލުވާލައިގެން ހަމަޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ލިވަޕޫލް މެޗު އެއްވަރުވުމުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލާ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު މިހާރު ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަވެފަ އެވެ. ލީގުގައި އާސެނަލަށް ދެން އޮތީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވެސްޓް ހޭމްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް