ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 18:15
               Foreign Minister Abdulla Shahid
Foreign Minister Abdulla Shahid
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ- ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އާއި އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ދިގުރާސްތާގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހީ ނިޒާމަކަށް ފަހިވޭ: ޝާހިދު
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ރާއްޖޭގައި އޮފީހެއް ހުޅުވި ޔޫއެންގެ ފުރަތަމަ އެޖެންސީއެވެ. އެއީ ފެބްރުއަރީ 1965ގަ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާ އާއި މެދު ދުރު ރާސްތާ އަށް ވިސްނާފައި އަޅާ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން މަގުފަހިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑުރޮސް އަދަނޮމް ގެބްރިޔޭސުސް އަށް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ އެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަށް އަރުވާފައެވެ. އަދި ފާއިތުވި ހަތްދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބުތަކަށް ބަލާލަން މިއީ ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމަށް އެޑްރެސްކުރަން ނުވަތަ އެކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން އިންވެސްޓްކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ސިއްހީ ފަރުވާ އަކީ އެންމެންނަށް އަތްފޯރާ ފަށުގައި ލިބެން ހުންނަ އެއްޗަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ވަޒަން ކޮށްލަން ވެސް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރގެ މެސެޖުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އިގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އަދާކުރި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް ކަަމަށެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ރާއްޖޭގައި އޮފީހެއް ހުޅުވި ޔޫއެންގެ ފުރަތަމަ އެޖެންސީއެވެ. އެއީ ފެބްރުއަރީ 1965ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މެލޭރިއާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރު ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ލަފާދީފި
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ޗައިނާ އާއި އެކުއޮތް ގުޅުން ބަދަހިވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން : ޝާހިދު
ކާމިޔާބުގެ އައްސޭރި ފެންނަން ފަށައިފި: ޝާހިދު
"ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް"
ރައީސް ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް: ޝާހިދު
އިންޑިއާގެ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މިރާއްޖޭގައި ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
"އިނގިރޭސީންނާއެކު ވީ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުނުގެނައި ނަމަ، ވަަރަށް ފަސޭހައިން ރާއްޖެ ސްރީލަންކާގެ ބަޔަކަށްވުމަށް ފުރުސަތު އޮތް"