ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 18:01
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން މިރޭ ހަތަރު ބައިވެރިން ވަކިވާނެ
 
މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޝަންގައި 5 ބައިވެރިން ވަކިވެ ދިޔަ
 
ރަންތާޖު މުބާރާތް ފަށައިފައިވަނީ 24 މަރޗް 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑް މިރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ދައްކާނެއެވެ.

ރަންތާޖު މުބާރާތް ފަށައިފައިވަނީ 24 މަރޗް 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. އެ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ. ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކިޔެވުން އެ ރޭ ވަނީ ފަށައިފައެވެ. 

މިރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭނީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ޝޯއާއި ދެ ވަނަ އެލިމިނޭޝަން އެވެ. މިރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑުގައި ހަތަރު ބައިވެރިއަކު މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔާނެއެވެ. މިރޭ 9:30ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ދައްކާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޝަންގައި 5 ބައިވެރިން ވަކިވެ ދިޔައެވެ. އެއީ 20 ވަނައަށް ދިޔަ އައިމިނަތު ލައިޝާ ސަލީމް، 19 ވަނައަށް ދިޔަ ރުސްދުމް ދާއޫދެވެ. 18 ވަނައަށް ދިޔަ އިބްރާހިމް އައުސް، 17 ވަނައަށް ޝިފާޒާ ނައީމް، އަދި 16ވަނައަށް ދިޔަ ސުމާ ހުސައިންއެވެ.

Advertisement

6 އެޕިސޯޑަށް ކުރިއަށް މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ އަދި ތިން ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެލިމިނޭޓް ވެގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެއެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް