ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 00:13
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޗެރިޓީ ޝީލްްޑް މެޗު
އީގަލްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފަހުން ކުޅުނު ކުލަބު ފުޓުބޯޅައިގެ ފުރަތަމަ މެޗު

އައު ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑު މެޗުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން 2-1 އިން ކުލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް، ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން 15 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އީގަލްސް ދޫކޮށް މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވި ޙަސަން ރާއިފް އަޙުމަދު (ހަންނަ) އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން މާޒިޔާ އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެފަން މިހަލޮވިޗް އެވެ. އެ ދެ ލަނޑުގެ ފަހުން ވެސް މާޒިޔާ އިން ވަނީ އީގަލްސްގެ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ބޯޅަ ހިފައިގެން ކުޅެ، އެ ޓީމަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މާޒިޔާގެ އިބްރާހީމް އައިސަމް ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ބޯޅައެއް އީގަލްސްގެ ގޯލް ކީޕަރު މުޙައްމަދު ޝަފީއު ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި އީގަލްސް އަށް މާޒިޔާގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް އެދެވޭ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އީގަލްސް އިން ވަނީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ޖެހިގެން، މާޒިޔާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. ހާފު ފައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ފްރަންސާ ކޮއެލޯ އީވާން ކާލޯސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑު ލަނޑެއް ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާ ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. މެޗުގައި އީގަލްސް އިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 72 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. އީގަލްސް އަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އުގްލީ ކުރުބޮންބޮއެވް ޖަޚޮންގިރް ބަހޮދިރް އެވެ. އޭގެ ފަހުން މާޒިޔާ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި ހަމްޕު ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ބޭރަށް ދިޔައީ އީގަލްސްގެ ކީޕަރު ޝަފީއުގެ އަތުގައި ޖެހިފަ އެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ކުލަބް ފުޓުބޯޅައިގެ ރަސްމީ މެޗެއް ނުކުޅޭތާ ހަތް މަސް ދުވަސް ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކުލަބް ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ އާއި ކުލަބް ވެލެންސިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗެވެ. ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފެށިއިރު މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް އަކީ އައު ސީޒަނަށް އެންމެ ކުރިން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި ދެ ކުލަބެވެ. އޭގެ މާފަހުން އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަަނަށް ޕްރޮމޯޓުވި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ވަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފަ އެވެ. އެހެން އެއްވެސް ކުލަބަކުން މިހާތަނަށް އައި ސީޒަންގެ ތައްޔާރީތަކެއް ނުފަށަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ މި ދެ ޓީމެވެ. އެއަހަރުގައި އީގްލްސް އިން ވަނީ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް