ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 18:38
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ
އެމްއެމްސީ
މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި 6 މީހަކު ވާދަ ކުރޭ
 
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އޭޕްރިލް 29 ގައި
 
ކޮމިޝަންގެ އާންމުންގެ މެމްބަރުކަމުގެ މާގަމަށް 4 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރޭ
 
މީޑިއާގެ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ދެ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 6 ކެނޑިޑޭޓުން ޝަރުތުހަމަވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ދެ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެއެވެ. އެއީ

  1. އަލީ އާދަމް، ކާށިދޫގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި - ޚަބަރު އޮންލައިން
  2. އަހުމަދު މުޖުތަބާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13447 - ލުއި

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ އާންމުންގެ މެމްބަރުކަމުގެ މާގަމަށް 4 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ:

  1. އާއިޝަތު ނާޒް، ސީސަންގޭ / އއ. ތޮއްޑޫ
  2. ޖައިލަމް ތައުފީގު، ބަސީރީހިޔާ / ފ. ބިލެތްދޫ
  3. އަލީ އިސްމާއިލް، ރޯޝަނީގެ / ފ. ދަރަނބޫދޫ
  4. އަބްދުﷲ ޝާކިރު މުހައްމަދު. ހ. ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން އޮންނާނީ އޭޕްރީލް 29 ގައެވެ.

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 2 އަހަރެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގައި ވިދިވިދިގެން 2 ދައުރު އަދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކެއް ހުންނަން ޖެހެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުމާއި އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި، އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ޚިޔާނާތުގެ ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމުގެ އިތުރުން މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކުން، އަބުރުވެރި، އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހެއް ކަމުގައިވުން އަދި ފާއިތުވެދިޔަ 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާއެއްގައި އެމީހަކު ލިޔުނު އެއްޗަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި