ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:46
މާޒިޔާގެ ކޯޗު ކޮލޭވް (ވ) އާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ކޮއްކޮ
މާޒިޔާގެ ކޯޗު ކޮލޭވް (ވ) އާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ކޮއްކޮ
މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު
ކުޅުންތެރިން ދަސްވެއްޖެ، ފެށުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ: މާޒިޔާގެ ކޯޗު
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް

ކުޅުންތެރިން މިހާރު ދަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި އައު އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން މާދަމާ ރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ ކަމަށް, މާޒިޔާގެ ކޯޗު، ބަލްގޭރިޔާގެ އިވާން ކޮލޭވް މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޯޗު ބުނީ، އޭނާ ޓީމާ ހަވާލުވެގެން ކުރި ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިހާ އަޅައިބަލާއިރު މިހާރު ކުޅުންތެރިން ތިބީ 80 ނުވތަ 90 ޕަސެންޓް ފިޓްކޮށް ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިހުގަ އަހަރެން (ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސްހުރިވަރު ފެނިފަ) ހައިރާންވި. އެކަމަކު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގަ ކުރި ކޭމްޕަށްފަހު މިހާރު ޓީމު އޮތީ 80 ނުވަތަ 90 ޕަސެންޓް ފިޓްކޮށް. އަހަންނަށް މިހާރު ކުޅުންތެރިން ދަސްވެއްޖެ. އޭގެ ކުރިން އަހަރެން މި ކުޅުންތެރިންނެއް ނުދަންނަން. މި މެޗަކީ އިހްތިރާމް ލިބިގެންވާ މެޗެއް. ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ. އަހަރުމެން ރަނގަޅަށް (ސީޒަން) ފަށަންޖެހޭ.
ކޯޗު

އޭނާ ބުނީ ސައޫދީގައި ކުރި ކޭމްޕުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަސްވިކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ދަސްވެ، މިހާރު ޓީމު އޮތީ ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ.

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަށް މާޒިޔާ ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެވެސް މި ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާ 5-0ން ބަލިކޮށްފައެވެ. އަދި މި ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކޮށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ޓީމަކީވެސް މާޒިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް