ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 18:08
ޭރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން --
ޭރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން --
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުން މިރޭ ފަސް ބައިވެރިން ވަކިވާނެ
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގުރުއާން މުބާރާތް

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑް މިރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ދައްކާނެއެވެ.

ރަންތާޖު މުބާރާތް ފަށައިފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. އެ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ. ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކިޔެވުން އެ ރޭ ވަނީ ފަށައިފައެވެ. 

މިރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭނީ ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ކިޔެވުމާއި އެލިމިނޭޝަން އެވެ. މިރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑުގައި ފަސް ބައިވެރިއަކު މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔާނެއެވެ. މިރޭ 9:30ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް ދައްކާނެއެވެ.

Advertisement

މި މުބަރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި 111 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ އެއަށްފަހުގައެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
20%
0%
0%
60%
0%
20%
ކޮމެންޓް