ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:07
މާލެ ޖަލު
މާލެ ޖަލު
މިހާރު
މާލޭ ޖަލު ހުސްކުރުން
އޮގަސްޓުގެ ކުރިން މާލޭ ޖަލު ހުސްކުރެވޭނެ - ކަރެކްޝަން
 
ގައިދީން ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ޔުނިޓްތަކެއް އަޅާނެ
 
ގައިދީން ބަދަލުކުރަނީ ހިއްމަފުއްޓާއި މާފުއްޓަށް
 
މާލޭ ޖަލުގައި ތިބީ 100އެއްހާ ގައިދީން

އޮގަސްޓު މަހުގެ ކުރިން މާލޭ ޖަލު އެއްކޮށް ހުސްކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ މާލޭ ޖަލު ހުސްކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އޮގޮތުން އެތަނުގައި މިހާރު ތިބި ގައިދީން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ހިއްމަފުށި އަދި މާފުށި ޖަލަށް ކަމަށެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ ގައިދީން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހިއްމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލާއި، މާފުށީ ޖަލުގައި އިތުރު ޔުނިޓްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މާލޭ ޖަލުގައި މިހާރު ތިބީ 100 އެއްހާ ގައިދީން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކާއެކު ގައިދީން އެކޮމޮޑޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ ގައިދީން މި ދެޖަލަށް ބަދަލުކުރިޔަސް ޖާގައިގެ ދަތިތަކެއް ދިމާނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގައިދީން ބަދަލުކުރަނީ އެގޮތަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި، އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ޔުނިޓްތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ޖަލު ފުރިފައި ހުރުމުން އެތަނަށް އެއްވެސް ގައިދީއެއް މާލޭ ޖަލުން ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާލޭ ޖަލު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، މި އަހަރު ފެށޭ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ އެކަޑަމިކް އައު އަހަރު ފެށޭއިރު، ޖަލާއި އިންވެގެން އަލަށް އިމާރާތްކުރި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ހުޅުވާ އެތަނުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށާތީއެވެ. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގައި 635 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ގެންދެއެވެ.

މާލޭ ޖަލުން ގައިދީން ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި އިމާރާތަށް ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ އެހުމުން، ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ކަރެކްޝަނުން އެތަން އެއްކޮށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިމާރާތާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން މާލޭ ޖަލު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މިކަމަށް ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށައި، މި މަސައްކަތާއެކު ރިމާންޑު ޖާގައަށް 400 ވަރަކަށް ޖާގަ އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ރިމާންޑު ކުށްވެރިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް