ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:37
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކޮށް، ތާޅާލައި ޕާކިން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަނީ
 
އެތަނުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަނީ ކަރެކްޝަނާއި އޮޑިޓް އޮފީސް
 
އިމާރާތް ތަޅާލާފައި ހަދަނީ ޕާކިންގ ޒޯނެއް

ބައުވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރުވެފައިވާ ޣާޒީ ބިލްޑިން ހުސްކޮށް އިމާރާތް ތަޅާލުމަށްފަހު އެތަނުގައި ޕާކިންޒޯނެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިން ތަޅާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހަށް އެތަން ހުސްކުރަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތް ތަޅަން ފަށައި ޖޫންމަހުގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެ އިމާރާތުގައި މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތައް ހިންގަމުންދެއެވެ. ޣާޒީ ބިލްޑިންގްގައި މިހާރު ހިންގަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އާއި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އިމާރާތް އެއްކޮށް ތަޅާ ނިންމާ، އެތަނުގައި ހަދާނީ ޕާކިންގ ޒޯނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕާކިންގ ޒޯނުގެ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނުދެއްވައެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އޮފީސް އިމާރާތް ތަޅާލަން ނިންމާލާފައިވާއިރު، ވެލާނާގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި ހުރަވީ ބިލްޑިން ވެސް ވަނީ ތަޅާލާ އެތަނުގެ އެއްބައި ޕާކިންގ ޒޯނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މާލޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އިމާރާތް އޮފީސްކަމުގައިވާ ޣާޒީ ބިލްޑިންގ އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ 1981 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް