ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:15
ވިލިމާލޭ ބިއްރި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް، މޭޔަރު ބައްލަވާލައްވަނީ
ވިލިމާލޭ ބިއްރި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް، މޭޔަރު ބައްލަވާލައްވަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް، ތަފްސީލް ހާމަކޮށްފި
 
ސިޓީ ކައުންސިލުން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަމުން ގެންދަނީ "ޗާލު މިސްކިތް" ފަންޑުން ލިބުނު ފައިސާއިން
 
26 މިސްކިތުގެ ތެރެއިން 2 މިސްކިތެއްގެ ހުރިހާ މަރާމާތެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ކޮށްދީފައި

މާލެ ސިޓީގެ 26 މިސްކިތެއްގެ މަރާމާތުތަކުގެ ތަފްސީލް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި 26 މިސްކިތުގެ ތެރެއިން 2 މިސްކިތެއްގެ ހުރިހާ މަރާމާތެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީކޮށްދީފައެވެ. އެއީ މަސްޖިދު ސަލާހުއްދީން އަދި ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން މި 2 މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަރާމާތެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރުވެސް ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެ ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިލިމާލޭ މަސްޖިދުލް ބިއްރި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން، އެ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން ވަނީ މިސްކިތުގައި މިވަގުތު ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްފައެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ ރިޕޯޓް، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި 26 މިސްކިތެއްގައި ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް ވަނީ ނިންމާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަންވެސް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރަމަޟާން މަސް ފެށުނުއިރު ގިނަ މިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ވީނަމަވެސް އަދިވެސް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތާ ގުޅޭގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް މިސްކިތް ފަންޑަށް ރައްޔިތުން ހަދިޔާކުރި 1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން 8 މިލިޔަން ރުފިޔާ މި މަސައްކަތް ހޭދަކުރަމުން ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަމުން ގެންދަނީ "ޗާލު މިސްކިތް" ފަންޑުން ލިބުނު ފައިސާއިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް