ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 14:30
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އެވިއާއާއި އެމްއޭސީއެލް ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
ސިފައިން ވަނީ ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެފަ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގައި އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެވިއާ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ކޭޑީއެމްއާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. ކޭޑީއެމްއަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިރިއު ހެދުނީ 105 ލަނޑެވެ. އެވިއާއިން ވަނީ 6.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 109 ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ ވާދަކޮށް ހަތް ވިކެޓުންނެވެ. ސިފައިން ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 80 ލަނޑެވެ. އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ 4.1 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 84 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސިފައިން ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އަތުންވެސް ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް