ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 13:03
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ރޯދަ ވީއްލަނީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ރޯދަ ވީއްލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ބައިވެރިންނަށް ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ދީފި
 
2 ވަނަ އެޕިސޯޑްގައި 5 ބައިވެރިން އެލިމިނޭޓް ވާނެ
 
މި ރޯދަ ވީއްލުމަކީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ދައުވަތު
 
ރަންތާޖުގެ ބައިވެރިންނަށް ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވޭ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ދީފިއެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ދިން މި ރޯދަ ވީއްލުމަކީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ދައުވަތެވެ. އަދި ރަންތާޖުގެ ބައިވެރިންނަށް ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔާފައިވާއިރު، އެ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި

މިރޯދަ ވީއްލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު އެެންޑްރޫ ޖެންސަން ވަނީ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރެއްވީތީ ރާއްޖެޓީވީއަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އެެންޑްރޫ ޖެންސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްއަށް މަރުހަބާ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފަލާއެކު ބައިވެރިންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވެ ޝަރަފުވެރިވޭ ކޮންޕެޓިޝަންގެ ބައިވެރިން އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު މިއަދު ހޯސްޓް ކުރާތީ
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު އެެންޑްރޫ ޖެންސަން

20 ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި 2 ވަނަ އެޕިސޯޑްގައި 5 ބައިވެރިން އެލިމިނޭޓް ވާނެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ މި މުބަރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި 111 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީއިން މި މުބާރާތް ގެނެސްދޭނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއުއާއި އަލްޤާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްޤާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް