ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 21:24
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެތެރެއިން - ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެތެރެއިން - ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
އަނެއްކާވެސް ކާމިޔާބީއެއް، 3 މަހުން 5 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން!
 
ރަޝިއާއިން 60،590 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި
 
މިއީ 22 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
މާރޗް 26ގެ ނިޔަލަށް 500،597 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި

މިއަހަރު މިވީ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން, މާރޗް 26ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 500،597ށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 5 ލައްކައަށް އެރުމާގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ, އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 5 ލައްކަ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަން އޮތީ މިއަހަރުގެ ޓާގެޓު ހާސިލްކުރަން ރަނގަޅު ޓްރެކްގައި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ, މިކަމުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަދާކުރި މުހިންމު ރޯލު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މާރޗް 26ގެ ނިޔަލަށް 500،597 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 22.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 409،426 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިކިޔަސް މިއީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޮޑުތަން އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 278،274 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 6،501 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާ މާކެޓުންނެވެ. އެ މާކެޓުން 60،590 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އިންޑިއާއިން އައިސްފައިވާއިރު، އެ މާކެޓުން 52،734 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން 45،545 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ، ޖަރުމަނު، ފްރާންސް، އެމެރިކާ، ޗައިނާ، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި ޕޮލެންޑް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް