ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 00:04
އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އައުން
އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އައުން
ބީބީސީ
މިސިސިޕީއަށް ތޫފާނެއް އައުން
އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް
 
މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ތޫފާނުގެ އަސަރު އިތުރަށް ކުރާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި
 
ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކުން ވަނީ ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައި
 
މަރުވި މީހުންނާއި ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ

އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީއަށް އައި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 23ށް އަރައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެރި މި ތޫފާނުގެ އަސަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮށްފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންނާއި ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

ތޫފާނުގެ ސަބަބުން މިސިސިޕީގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކުން ވަނީ ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެ ޤައުމުގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ތޫފާނުގެ އަސަރު އިތުރަށް ކުރާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

ތޫފާނުގެ އަސަރު ކުރި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުތައް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް