ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:19
ޓުޗެލް ދައްކާލުމަށް ފަހު ބަޔާންގެ ސީއޯއޯ އޮލިވާ ޚާން އޭނާއާއެކު
ޓުޗެލް ދައްކާލުމަށް ފަހު ބަޔާންގެ ސީއޯއޯ އޮލިވާ ޚާން އޭނާއާއެކު
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޓުޗެލް ވަނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި، އިތުބާރު އެބައޮތް: އޮލިވާ ޚާން
 
އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވީ، އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކަކީ ބަޔާންގެ ވެރިންނާނީ ސަޕޯޓަރުންނަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް

ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ތޯމަސް ޓުޗެލް ވަނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށް ބަޔާންގެ ސީއޯއޯ އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޮލިވާ ޚާން މިހެން ވިދާޅުވީ ބަޔާންގެ އައު ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ޓުޗެލް ތައާރަފް ކުރުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަަވަމުންނެވެ. އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވީ، ބަޔާންގައި އޮތް ސްކޮޑަކީ ޔޫރަޕުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސްކޮޑު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން ފަހުން ލިބެމުން އައީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރެމުން އައި ނަތީޖާތަކާމެދު ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވީ، ތަފްސީލުކޮށް ކަންކަމަށް ބަލައިފިނަމަ، އެންމެ ފަހުން ޖަރުމަނު ލީގުގައި ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން ބަޔާން މޮޅުވީ އެންމެ ފަސް މެޗުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ބަޔާނުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކުލަބުން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ދިމާލަށް ދެވޭނެ ނަތީޖާތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އައު ކޯޗު ޓުޗެލްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވީ، އޭނާ ވަނީ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފައި ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ފެނުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެ ކުލަބުގައި ވެސް ޓުޗެލް ވަނީ ހުރިހާ ކާމިޔާބެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޯދާފައި ކަމަށާއި، އެ ކުލަބަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޓުޗެލްގެ ސީވީން މުޅިންހެން ވެސް ފެންނަން ހުރީ އެކި ވަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް މޮޅު ސީވީއެއް ކަމަށް ވެސް އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓުޗެލްގެ އަމިއްލަ މޮޅުކަމާއި، ޓީމަށް ބަދަލު ގެންނަ ގޮތް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް އޮލިވާ ޚާން ވިދާޅުވީ، އޭނާ އަށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކަކީ ބަޔާންގެ ވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން ދެ ދުވަހަކު ހުދު އޭނާ އަށް ރަނގަޅަށް ނިދި ނުލިބި ދިޔަކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޮލިވާ ޚާންގެ އިތުރުން ބަޔާންގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޓީމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާއިރު އެކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެކަމުގައި ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި، ކަންކަން ޤަބޫލު ކުރުން އޮންނަން ވާނެ ކަމަށެވެ. ޓުޗެލްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، މީހެ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ވެސް ޓުޗެލް ބަޔާނަށް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށާއި، އޭރު އެކަން ކާމިޔާބު ނުވީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މަޝްވަރާކުރެވުނު ވަގުތާއި، ގޮތެއް ނިންމުން ވަރަށް އަވަސް ވެގެންދިޔަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ޓުޗެލް ވެސް ހުރީ އެ މަޤާމާ ހަވާލުވާން ބޭނުންވެފައި ކަމަށާއި، އަނެއްކޮޅުން ބަޔާނުން ކަންކަން ވިސްނައިދިން މިންވަރު އަވަސްވީ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ބަޔާން އޮތީ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު އެވެ. މި ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ބަޔާން އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް