ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 10:08
ފްރާންސް އިން ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އެމްބާޕޭ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ފްރާންސް އިން ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އެމްބާޕޭ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
ފްރާންސް އިން ނެދަލެންޑްސް ބަލިކުރިއިރު، ވިދާލީ ކެޕްޓަން އެމްބާޕޭ
 
ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ފްރާންސް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 އިން

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފްރާންސް އިން ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ފްރާންސް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، އެއް ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ. މިއީ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ މަޤާމު އެމްބާޕޭއާ ހަވާލު ކުރި ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މެޗު ފަަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރާންސް އިން ވަނީ ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެމްބާޕޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެެއްގައި ފްރާންސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ޑަޔޫޓް އުޕަމެކާނޯ އެވެ. ފްރާންސްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗުއަމެނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޖެހީ އެމްބާޕޭ އެވެ. ފްރާންސްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު އެމްބާޕޭ ޖެހީ މެޗުގެ 88 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ.

Advertisement

މި ގްރޫޕްގައި ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔަލެންޑް ފިޔަވައި ކޮންމެ ޓީމަަކުން ވެސް ވަނީ އެއް މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި ފްރާންސް އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ގިބްރޯލްޓާ އަތުން މޮޅުވި ގްރީސް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް