ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 22:40
"ރަންތާޖު" ޤުރުއަން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއަން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ޤާރީއިން ގެންނަނީ"
 
މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެއް
 
ރާއްޖެ ޓީވީއިން މި މުބާރާތް ގެނެސްދޭނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގަ
 
މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް

"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މުބާރާތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ޤާރީންނަށް ދައުވަތު ދީފައިވާ ކަމަށާ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި އުފަލެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޒުވާނުންނާއި ނުގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިއީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަހި ކުރެވުނު ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަަމަށެވެ. "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ އެ މަގްސަދުގައި އެކުލަވާލި ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ވެސް ހުޅުވާލެވޭ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަދު ފެށި އެ މަސައްކަތަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދާނެ، ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލް 20 ބައިވެރިންނަކީ ސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި ވާދަކޮށްގެން އެ މުބާރާތުން ޖާގަ ހޯދި ބައިވެރިން ކަމަށް ވުމާއި އެކު މި ރަމަޟާން މަހު އާއްމުންގެ ލޯތައް އެ ބައިވެރިންނަށް ހުއްޓިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އުންމީދަކީ މި މުބާރާތް ނުހުއްޓި، މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް، ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށްޓަކާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުސޫލެއް ނެތި، ހަަމައެކަނި ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއުއާއި އަލްޤާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްޤާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއިން މި މުބާރާތް ގެނެސްދޭނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް