ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:26
އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން: ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހީ އޭނާ
އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން: ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހީ އޭނާ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
ކޭން ރެކޯޑް ހަދައި އިޓަލީގެ ކިބައިން އިނގިރޭސިން ބަދަލު ހިފައިފި
 
ކޭން ރެކޯޑް ހެދީ 81 މެޗުން

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އިޓަލީކޮޅަށް 2-1އިން ބަލިކުރި މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން މުގުރާލައިފި އެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ޑިކްލައިން ރައިސް އެވެ. އިޓަލީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ 56 ވަނަ މިނިޓްގައި ރެޓޭގީ އެވެ.

އިޓަލީގެ ނަޕޯލީގެ ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ކޭން ރެކޯޑް ހެދީ 44 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. މި ގޯލާއެކު ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ޖަހާދީފައިވާ ގޯލުގެ އަދަދު ވަނީ 54 އަށް އަރައިފަ އެވެ. ކުރިން މި ރެކޯޑް އޮތީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީގެ އަތުގަ އެވެ. އޭނާ ޖަހާފައިވަނީ 53 ގޯލެވެ.

ކޭން ބުނީ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށްވެވުމުން ވަރަށް އުފާވި ކަމަށެވެ.

ކޭން ރެކޯޑް ހެދުމުން މެޗަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ބީބީސީ
މިއީ ޕެނަލްޓީއެއް. އެކަމަކު ބޯޅަ ގޮސް ގޯލުގެ ނެޓުގައި ޖެހުމާއެކު ވަރަށް ގިނަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވުނު. އިނގިރޭސި ގައުމީ ޖާޒީގައި މިފަދަ ހިސާބަކަށް ދެމުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހާއްސަ ކާމިޔާބީއެއް. އެކަމަކު އަހަރެން އުފާވަނީ ކޮލިފައިން ކެމްޕޭން ރަނގަޅަށް ފަށައިގެނެވުމުން
ހެރީ ކޭން

މި މޮޅަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފައިނަލުގައި އިޓަލީ އަތުން އިނގިރޭސިން ބަލިވުމުގެ ރަނގަޅު ބަދަލު ހިފުމެއްވެސްމެ އެވެ. މިއީ 1961ގެ ފަހުން އިޓަލީގެ ފަސްގަނޑުގައި ކުޅެގެން އިނގިރޭސިން މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސްމެ އެވެ.

ކޭން ރެކޯޑް ހެދުމުން އޭނާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ވެސް 120 މެޗުން ރެކޯޑް ހެދި ކުރީގެ ފޯވަޑް ރޫނީ އެވެ.

އަހަރެންނަށް އެނގޭ ރެކޯޑް މުގުރާކެވޭނީ ވަރަށް ދުވަހުން ކަމަށް. އެކަމަކު (ކޭން) މިކަން މިކުރީ ވަރަށް އަވަހަށް (81 މެޗުން) އޭނާ އަކީ ވަރަށް ބަރާބަރު މީހެއް. މޮޅު ލަނޑުޖެހުންތެރިއެއް. އިނގިރޭސިންގެ ލެޖެންޑެއް،
ވޭން ރޫނީ

މެޗަށް ފަހު ކޭން ބުނީ ރޫނީ ރެކޯޑްހެދި ދުވަހު އޭނާ ހުރީ ދަނޑުމަތީގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ އުފަލުގައި ރޫނީ އަށް ބޫޓެއް ދިނުމުން އެބޫޓު ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަނބުރާ އޭނާ އަށް ދޭނެ ވާހަކަ ރޫނީ އެދުވަހު ބުނި ކަމަށެވެ.

ރޫނީ އަކީ ލެޖެންޑެއް. އޭނާ ރެކޯޑް ހެދުމުން އަހަރެން އޭނާ އަށް ބޫޓެއް ދިނިން އެ ބޫޓު ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަހަންނަށް ދޭނެ ވާހަކަ އޭނާ އެދުވަހު ބުނި
ހެރީ ކޭން
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް