ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:43
ޢީދު ނަމާދު ކުރަނީ
ޢީދު ނަމާދު ކުރަނީ
ވަން އޮންލައިން
ތަރާވީޙް ނަމާދު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި 26 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ
 
މާލޭގެ 16 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާއިރު ވިލިމާލޭގެ އެއް މިސްކިތުގައި އަދި ހުޅުމާލޭގެ 9 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ

މި ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 26 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން މާލޭގެ 16 މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާއިރު ވިލިމާލޭގެ އެއް މިސްކިތުގައި އަދި ހުޅުމާލޭގެ 9 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެއެވެ. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ދެ މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement

މާލޭގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާއި ފުރުޤާން މިސްކިތާއި ޒިކުރާ މިސްކިތް ހިމެނެއެވެ.

ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ކުރުމަކީ ޚަތިމު ނުބަލައި ހިތުން ކިޔެވުމެވެ. މިގޮތުން ތަރާވީޙް ކުރާނީ ނުބަލައި މުޅި ޚަތިމް ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް