ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 20:30
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޓުވިޓަރ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކޮންޑިޑޭޓް
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކޮންޑިޑޭޓަކު އެބަހުރި ބަލި ޤަބޫލުކޮށް ޑިމޮކްރޮސީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ދަސްކުރައްވާ: ރޮޒެއިނާ
 
ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު ކިޔުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ޕާޓީގެ ރައީސަށް އެއްޗެއް ވިސްނަވައިދެއްވާ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކޮންޑިޑޭޓަކު އެބަހުރި ބަލި ޤަބޫލުކޮށް،ޑިމޮކްރޮސީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ދަސްކުރައްވެއްޖެކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒައިނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާ މިރޭ ބައްދަލުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ޓުވީޓެއް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހަސަން ލަތީފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އޭނާ އަދި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ގާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ޖޭޕީގެ އޮފީސް، ކުނޫޒުގައި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 9:30 ގައެވެ.

ރޮޒައިނާ ވަނީ އެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު ކިޔުއްވާލެއްވުމަށްފަހު، ޕާޓީގެ ރައީސަށް އެއްޗެއް ވިސްނަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ ނަޝީދު ގެންދަވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 28 ގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ކަށަވަރުކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޝްވަރާއެއް ކުރުމުގެ ބާރު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ދެއްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް