ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:38
މާޓާ ފެއަރ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހޯދަނީ
މާޓާ ފެއަރ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހޯދަނީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
މާޓާ ފެއަރ
ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާގައި ރާއްޖޭގެ މަޤުބޫލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ އެނބުރި މާޓާއަށް
 
މި އިވެންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މަންޒިލާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
މި ފެއަރއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، އަގުހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ އޮޕްޝަންތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާއި، ދަތުރުވެރިންނަށް މޮޅު ތަޖުރިބާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކިޔައިދޭނެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން މެލޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ހަރަކާތް، މާޓާގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ފެއަރގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ބައެއް ޕާޓްނަރުންނާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާ އަދި ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤުބޫލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މާޓާ 2023ން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ފޯރިގަދަ އަދި އަގުހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ އޮޕްޝަންތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާއި، ދަތުރުވެރިންނަށް މޮޅު ތަޖުރިބާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކިޔައިދީ، ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަމާޒަކީ މި އިވެންޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން މެލޭޝިއާ އާއި ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަންޒިލުގެ ރީތިކަމާއި ލަގްޒަރީ ހިދުމަތްތައް އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމެވެ.

މި އިވެންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މަންޒިލާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސެގްމަންޓްތަކާއި އޮފަރތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ރާއްޖެއާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް ރަގަނޅު ފުރުސަތެކެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއެކު މި ފެއަރގައި އިންޑަސްޓްރީގެ 11 ޕާޓްނަރުން ބައިވެރިވެ، އެފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހިދުމަތްތަށް ޕްރޮމޯޓުކުރާނެއެވެ. މާޓާ 2023 ގައި ބައިވެރިވުމަކީ މެލޭޝިޔާއާއި ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި މަންޒިލްގެ މަޤުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގައި އެ ސަރަހައްދުން އެއްބާރުލުންދޭނެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 2023 އާ ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއިން 3،398 ފަތުރުވެރިންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މާޓާ 2023ގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން އެ ސަރަހައްދުގައި ރާއްޖެ މާކެޓްކޮށް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތައް މިއަހަރު ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އެގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ރޯޑްޝޯ އިން ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާބޭއްވުމާ، ޕްރިންޓް އެޑްވަޓައިޒިން ކެމްޕޭންއަދި މީޑިއާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަންގެ އެއް ދަތުރެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ބޮޑެތި ފެއަރތަކުގެ ތެރެއިން އެޑެކްސް އޯޝަން މިޝަން 2023، ނަޓާސް ހޮލިޑޭސް 2023 އަދި އައިޓީބީ އޭޝިއާ 2023 ބައިވެރިވެ، މަންޒިލް ތަމްސީލުކުރުމަށްވެސް މިއަހަރު ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް