ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:48
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން މާމިގިއްޔަށް ދިއުމުން އެރަށުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން މާމިގިއްޔަށް ދިއުމުން އެރަށުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
"ސަވާދީއްތަ ދަތުރާއެކު މާމިގިއްޔަށް އުފާވެރިކަން"
 
ޖުމްލަ 13 ޔޮޓާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި 7 ނެޝަނަލިޓީއަކަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޔޮޓްތައް ބައިވެރިވި

ސަވާދީއްތަ ދަތުރާއެކު މާމިގިލިއަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިން ކަމަށް މާމިގިލީގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިމާދު ފާރޫގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުގެ ހިއްސާއަކަށް އެ ރަށްވުމަކީ ލިބުނު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި އެއީ ރަށުގެ ކުރިއެރުމަށް ލިބުނު ފަހިކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ދުނިޔެ އަށް މާމިގިލި ދައްކާލަން ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުމްލަ 13 ޔޮޓާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި 7 ނެޝަނަލިޓީއަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޔޮޓްތައް ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި މުޅިން އަލަށް ބައިވެރިވި ރާއްޖެ އަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު 10 ރަށަކަށް ވަނީ ދަތުރުކުރުކޮށްފައެވެ. އެ އެރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިލި ހިމެނެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެ ރަަށްތަކުގައި ހުރި ސަޤާފީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ޒިޔާރަތްކުރި ރަށްތަކުން ވެސް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް