ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 22:16
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ފަށައިފި
 
އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ރަމްޒީ ވެސް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް މުބާރަތް ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ފުރަތަމަ ސެޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް-2 މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ސެޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް-2 މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

Advertisement

އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު 20 ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް މުބާރަތް ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ރަމްޒީ ވެސް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ޝޯ ތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މަޝްހޫރު ޤާރީން ވެސް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން

ރާއްޖެ ޓީވީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބަރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި 111 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ އެއަށްފަހުގައެވެ. މި ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނިކޮށް އޭގެ ތެރެއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އީލަފް އަހުމަދު ސަލާހު މުބާރާތުން އަމިއްލައަށް ވަކިވުމާ ގުޅިގެން އެ ޖާގައަށް އޮޑިޝަންގައި 21 ވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ބައިވެރިޔާ ވަނީ ހޮވާފައެވެ. އެއީ ހއ. ހޯރަފުށީ އައިޝަތު ޝަރުފާއެވެ. އީލަފް މުބާރާތުން ވަކިވުމަށް އެދިފައިވަނީ މުބާރާތާ އޯލެވެލްގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާވާތީ، އެ ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ހުންނަން ދަތިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ފަނޑިޔާރުންގެގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ޤާރީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއުއާއި އަލްޤާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްޤާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް