ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:05
ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުން
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އޭޕްރީލް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖެހުމާ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އޭޕްރީލް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖެހުމާ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުން ވާން ޖެހޭނީ 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދިވެއްސަކަށް ކަމަށެވެ. އުމުރުފުރާ ބަލާނީ އޭޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހަކީ އެ ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ފަދަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އިސްކޮޅުގައި އަންހެނެއް ނަމަ 5 ފޫޓު 3 އިންޗި ހުންނަން ޖެހޭއިރު ފިރިހެނެއް ނަމަ 5 ފޫޓު 5 އިންޗި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއިރު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައިވެސް އެމީހަކު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ އިންޓަވިއުތަކަށާއި، ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުއިން ފާސްވާ މީހުންނަށްދެވޭ ފިޒިކަލް އަދި އެޕްޓިޓިއުޓް ޓެސްޓުން އެމީހަކު ހޯދާ ނަތީޖާއަށް ވެސް ބަލާނެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް