ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 20:06
މިއަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
މިއަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
 
މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 170 ޔުނިޓްގައި، 100ށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވޭ

8 ވަނަ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް މި އެކްސްޕޯ ފައްޓަވައިދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާއެވެ.

އިވެންޓް އިންތިޒާމުކުރާ ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އިސްމާއީލް ހަމީދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 170 ޔުނިޓްގައި 100ށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިވެންޓް ފުޅާވަމުންދާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ޑައިވިންގ ޚާއްސަ ހޯލެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިސްމާއިލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ، އެތަނުން ޑައިވިންގ އެޑިއުކޭޝަނާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކާގުޅޭ ތަފާތު މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަމާޒަކީ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އެކްސްޕޯ ފުޅާކުރުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްމާއީލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އެކްސްޕޯއެއް ބޭއްވުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިފަދަ އިވެންޓްތައް ބާއްވާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް ނެތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބަބުން މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށްވެސް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެކްސްޕޯއަކީ، ދިވެހިރާއްޖެގައި ބާއްވާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްވީ އަދި މި ސިނާއަތުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބޯޓް ބިލްޑަރުންނާއި، އިންޖީނު ބްރޭންޑްތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މެރިން ބްރޭންޑްތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސްއާއި ޑައިވް ބްރޭންޑްތައް ބައިވެރިވެއެވެ.

އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗްކުރުމާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުންފަދަ ސެޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ހަރާކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް