ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:18
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
މެރިން އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ 8 ވަނަ އެޑިޝަން ނިންމާލައިފި
 
މެރިން ދާއިރާގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވި
 
މެރިން އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މިމަހުގެ 15 އިން 18 އަށް

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިއަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ މި އެކްސްޕޯގެ 8 ވަނަ އެޑިޝަންއެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މާރޗް 15 އިން 18 އަށެވެ.

4 ދުވަހަށް ކުރިއަސްގެންދިޔަ މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ މެރިން އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިގޮތުން މި ދާއިރާގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި 170 ޔުނިޓު ބަހައްޓާފައިވާއިރު މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯއެވެ.

ބޯޓުފަހަރާ ގުޅުންހުރި ސްޓޯލްތަކުގެ އިތުރުން ޑައިވިންގއާއި، މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްސަ ސްޓޯލްތައްވެސް މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. މިއީ މެރިން އެކްސްޕޯއެއްގެ ތެރެއިން ޑައިވިން އާއި މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށް ބައެއް ޚާއްސަކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ގިނަ ބައިތަކަކާއެކު މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯ ނިންމާލާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށް 7،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަކުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކުންނާއި، އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، އާންމުން ހިމެނެއެވެ.

ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ މި އެކްސްޕޯ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ބޮޑުކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ އެކްސްޕޯ މިއަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް