ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 08:44
ހާލާންޑް މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖެހި
ހާލާންޑް މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖެހި
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ހާލާންޑްގެ ރެކޯޑުތަކާއެކު ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިގެން ސިޓީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް!
 
ފުރަތަމަ ހާފްގައި ހާލާންޑް ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރި

ހާލާންޑްގެ ރެކޯޑް ގޯލްތަކާއެކު, ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ފުރަތަމަ ލެގުން ފަހަތުގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގައި އާރުބީ ލައިޕްރިޒިގު އަތުން ހޯދީ ހަތް ލަނޑުގެ މޮޅެކެވެ. މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ސިޓީގެ ހާލާންޑް ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކުރީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ސިޓީން ނިންމާލީ ހާލާންޑްގެ ތިން ގޯލާއެކު 3-0 ނެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ޖެހީ ގުންޑޮގާންއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައިވެސް ހަތަރު މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ހާލާންޑް ދެ ގޯލް ޖަހާ, މެޗުގައި އޭނާގެ ލަނޑުގެ އަދަދު ފަހަކަށް އެރުވިއެވެ. މިއާއެކު ހާލާންޑް ވެފައިވަނި ޔޫރަޕްގެ ޓޮޕް ކްލަބް މުބާރާތެއްގައި އެންމެ އަވަހަށް 30 ގޯލް ހަމަކުރި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެއް މެޗެއްގައި ފަސް ލަނޑު ޖެހި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ހާލާންޑެވެ. ސިޓީގެ ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ކެވިން ޑި ބުރޭނާއެވެ.

22 އަހަރުގެ ހާލާންޑް މިސީޒަންގައި ސިޓީއަށް ބަދަލުވެ މިހާތަނަށް 39 ގޯލް ވަނީ ޖަހާފައެވެ. މިއީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއަކު އެއް ސީޒަނެއްގައި ޖެހި އެންމެ ގިނަ ގޯލެވެ. މިސީޒަންގައި ހާލާންޑް ވަނީ ފަސް ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. މިއީވެސް ރެކޯޑެކެވެ. މިސީޒަންގައި ޔޫރަޕްގެ ފަސް ލީގުގައިވެސް އެހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް މިކަން ނުވެއެވެ.

މިބޮޑު މޮޅާއެކު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ 8-1ގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ލެގު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް