ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 13:31
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބުން
އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
 
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ނިޔާވެފައިވޭ
 
އެމީހާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ 65 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އއ. އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި މޫދަށް އެރިއުޅުނު ފަތުރުވެރިއެއް ގެނބިގެން އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާކަމަށް މިއަދު 10:31 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ 65 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާ ފުލުހުން ގެންދަނީ އިތުރަށް ބަލަމުންނެވެ.

އިއްޔެވެސް އއ. އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އއ. ރަސްދޫ މަޑިވަރު ޑައިވިން ޕޮއިންޓަށް ޑައިންވިންއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:12 ހާއިރު، ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ފަތުރުވެރިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް