ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 12:42
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ސްކޫލްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން ފައިނަލް މެޗު ފަސްކޮށްފި
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލާއި، ކަލާފާނު ސްކޫލް

މިހާރު ކުރިއަށް ދާ އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެން) އިން މީގެ ކުރިން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ ފައިނަލް މެޗު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުން ބުނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ސްކޫލްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ފައިނަލް މެޗު މިހާރު ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ސްކޫލްތަކުގައި ހަރާކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާތީ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް މިހާރު ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށް ވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލާއި، ކަލާފާނު ސްކޫލް އެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އިސްކަންދަރު ޖާގަ ހޯދީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރެހެންދި ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ކަލާފާނުން ވަނީ ސެމީ ގައި މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ހަމަ އަށް އިސްކަންދަރު އައީ ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނީ ޖުމުލަ 19 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ފަސް ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް