ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 23:00
ސްރީލަންކާގެ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ސްރީލަންކާގެ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަސް
ލަންކާގެ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި
 
ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން

ސްރީލަންކާގެ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް, ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްރީލަންކާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހަކީ ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަސް ނަމަވެސް، މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ 8 މާޗު ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ހަފްލާ އޮތީ ހޮޓެލް ޖެންގައެވެ.

މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަނެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދްނާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ލަންކާއަކީ ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ލަންކާއިން ނުހަނު ބޮޑު ދައުރާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެން ދިއުމަކީ އުންމީދެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާގައިވެސް އެ ގައުމާއެކު ރާއްޖެއިން ވާކަން ހާމަކުރައްވައި ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވީ، އުންމީދަކީ މި ދަތި ދަނޑިވަޅުން ލަންކާ އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކޭކުވެސް ވަނީ ފަޅާފައެވެ. އަދި ލަންކާގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ސަގާފީ ނެށުމެއްވެސް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް