ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:28
ރާއްޖޭގެ ސާއިދު އާއި އެހެން އެތްލީޓަކު ވާދަކުރަނީ: ސާފް މުބާރާތް ބާއްވަން ވިސްނަނީ 2025ގައި
ރާއްޖޭގެ ސާއިދު އާއި އެހެން އެތްލީޓަކު ވާދަކުރަނީ: ސާފް މުބާރާތް ބާއްވަން ވިސްނަނީ 2025ގައި
އެމްއޯސީ
އެތްލެޓިކްސް
ސާފް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަނީ
 
ސާފް މުބާރާތް ބާއްވަން ހުށަހެޅީ ޕާކިސްތާނުން

ސާކް ގައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ސާފް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަން ޕާކިސްތާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނިމުނު ސާފްގެ ޖެނެރަލް ކައުންސިލް މީޓިން އަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި އިވެންޓް 2025ގައި ފެށުމަށެވެ.

ޕާކިސްތާން މިހާރު ވަނީ އިގްތިސާދީ ހާލަތުން އަރައިގަނެވިފައި. މިހެންވެ އަހަރުމެންނަށް މިފަދަ ރީޖަނަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވިދާނެ. އެކަމަށް މިދަނީ މަސައްކަރް ކުރަމުން. މި ރީޖަންގެ އެތްލެޓިކްސްގެ ފުރުސަތުތައް އެންމެނަށް ހަމަހަމައަށް ހުޅުވާލައި ކުރިއަރުވަންޖެހޭ
ޕާކިސްތާނުގެ އެތްލެޓިކްސް ފެޑަރޭޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ޒަފަރު

އޭނާ އަދި ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިމިދިޔަ ކައުންސިލް މީޓީންގައި ސާކްގެ އެތްލެޓިކްސް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ވިސްނާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި އެތްލެޓިކްސް ފެޑަރޭޝަންތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށެވެ.

ސާފްގެ އެކްސްކޯގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް ޕާކިސްތާނަށް ލިބިފައިވާއިރު ޒަފަރު ބުނީ އިންޑިޔާ އާއި ޕާކިސްތާން ގުޅިގެން ދެ ގައުމުގެ ފެސިލިޓީސްތައް އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ދެ ގައުމު ވެސް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް