ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:07
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް
ޕައިލިންގ މަސައްކަތަށް ހުޅުލޭގެ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި
 
އެސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރުތައް 9 މާޗު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނެގުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

ހުޅުލޭގެ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި ޕައިލިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ކަނޑު އުޅަނދުތައް ނަގަން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން އަންގައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހޯމަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހުޅުލޭގެ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ފަޅު ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި، ވޯޓަރ ފެންސް ޖެހުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ އޮރެންޖު ބޮއި ސަރަހައްދުގައި ޕައިލިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރުތައް 9 މާޗު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނެގުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވޯޓަރ ފެންސް ޖެހުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ އޮރެންޖު ބޮއިން ފެށިގެން އުތުރަށް (ހުޅުމާލެ ފަޅިއަށް) 20 މީޓަރު ނުވަތަ 65 ފޫޓުގެ ދުރުމިނެތް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައި އޮއްވާ އެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ އެއްވެސް ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާއެއް އެ ކުންފުނިން ނުނަގާނެ ވާހަކަވެސް ބުންޏެވެ.

ހުޅުލޭގެ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް 9 މާޗުގެ ކުރިން ނެގުމަށް އެމްއޭސީއެލުން އަންގާފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ 10 މާޗުން ފެށިގެން އެ އުޅަނދު ފަހަރު ނުނަގާނަމަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ނަގަމުންދާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި