ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 09:44
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ތާޖުއްދީން ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ރެހެންދި އަށް
 
ރެހެންދިން ފަސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، ތާޖުއްދީނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ތިން ޕެނަލްޓީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ރެހެންދި ސްކޫލް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

ރެހެންދިން ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފަހު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ ދެ ޓީމު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ތާޖުއްދީނުންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ލޫތް ބިން ސައުދު ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ރެހެންދި އަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަވީ ތާޖުއްދީންގެ ގޯލް ކީޕަރު މުޙައްމަދު ޝައިބާން ޢަބްދުއް ޝުކޫރުގެ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ ތާޖުއްދީނަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 43 ވަނަ މިނެޓުގައި އަޙުމަދު އަމަން އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ރެހެންދި އަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އަލީ ހައިޒޫމް ޙަސަން އެވެ.

Advertisement

ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ރެހެންދިން ވަނީ ފަސް ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މުޙައްމަދު މައީޝް، އަޔާން ޙަސަން ޝަރީފް، އާދަމް މައިޝަން މުޙައްމަދު، މުޙައްމަދު ރަފާހް އަޝްރަފް އަދި އިބްރާހީމް އަރުޝާން ނަޝާދުގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ތާޖުއްދީނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ތިން ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެއީ އަމަން، ސަމާޙު މުޙައްމަދު އަދި އަލީ އަފްލާހް އަނީލްގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައު ރެހެންދިން ކުޅެން ޖެހޭނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް