ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 11:34
އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ޕެނަލްޓީގައި ގުރައިދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ މަޖީދިއްޔާ އަށް
 
މަޖީދިއްޔާ އިން ފަސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، ގުރައިދޫ އަށް ކުރެވުނީ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ގުރައިދޫ ބަލިކޮށް، މަޖީދިއްޔާ އިން ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި މަޖީދިއްޔާ އިން ގުރައިދޫ ބަލިކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ގުރައިދޫންނެވެ. މެޗުގެ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ނައްވާފް އަބްދުއް ރަޝީދު ވަނީ ގުރައިދޫ އަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ގުރައިދޫ އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ވެސް ނައްވާފް އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަހަ ހާފު ނިމުނީ 2-0 އިން ގުރައިދޫ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ މަޖީދިއްޔާ އިން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި މަޖީދިއްޔާ އަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދިނީ ތަމްހީދު އަލީ ޝަފީޤު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޢަބްދުﷲ އާއިޝް އަލީ އެވެ.

ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި މަޖީދިއްޔާ އިން ވަނީ ފަސް ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މުޙައްމަދު މާއިން މުޖުތަބާ ، އާއިޝް، އިސްމާއީލް ނާޒިލް ނަޒީފް، މުޙައްމަދު ޔޫހު ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު އައިދީން އަލީގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ގުރައިދޫ އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެއީ ޒައުލް އަޙުމަދު ޝަޒީމް، އަޙުމަދު މަނާލް އިބްރާހީމް، ނައްވާފް އަދި މުޙައްމަދު ޖައިޝް ޖައުދުގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ގައި މަޖީދިއްޔާ ނިކުންނާނީ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ އިން މޮޅުވި ކަލާފާނާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް